Onze diensten

Bouw, Milieu en Ruimtelijke OrdeningNieuwbouw, wijziging en/of uitbreiding van uw bedrijf.

Wij zijn gespecialiseerd in alle regeltjes en wetten die ons land kent op bouw- en milieugebied en dan vooral voor de agrarische sector. U kunt bij ons terecht voor al het teken-, regel- en advieswerk wat om de hoek komt kijken bij een bouw- en/of milieuvergunning.

Wij adviseren u over uw mogelijkheden en verzorgen de complete omgevingsvergunningsaanvraag, inclusief bouw- en/of milieutekening en nemen de contacten met uw gemeente en andere instanties voor onze rekening.

Onderwerpen/wetgevingen die, afhankelijk van de ligging van uw bedrijf en uw wensen, voor u van toepassing (kunnen) zijn:


Milieu
 • Omgevingsvergunning milieu
 • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer
 • Vergunning en melding Wet natuurbeschermingswet
 • Melding PAS
 • Geurwet- en regelgeving
 • M.E.R.-rapportages
 • Luchtkwaliteit (fijn stof)
 • Volksgezondheid en Veehouderij
 • Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV)
 • Akoestisch onderzoek (geluidsrapport)
 • Asbest

Bouwen
 • Ontwerp
 • Omgevingsvergunning bouw
 • Constructieberekeningen
 • Bouwbesluit + EPN
 • Melding slopen
 • Brandveiligheidsadvies (o.a. vuurlastberekening)
 • Staldering

Ruimtelijke ordening
 • Bestemmingsplanwijzigingen
 • Ruimte-voor-ruimte woningen
 • Vrijkomende agrarische bebouwing
 • Verordening ruimte Noord-Brabant

Bent u voorbereid op de toekomst?

Een nieuwe of gewijzigde opzet van uw bedrijf gaat uit van de toekomst. Wij zijn bekend met de laatste (beleids)ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de Wet- en regelgeving en kunnen u daarom toekomstgericht adviseren. De komende jaren gaat er het nodige veranderen in de wetgeving voor de agrarische ondernemers. Op grond van de Verordening natuurbescherming bijv. moet de huisvesting van dieren in de toekomst voldoen aan strengere ammoniaknormen.


Voldoet u al aan deze normen?

Wij kunnen voor uw bedrijf bekijken wat er nog aangepast moet worden om weer aan alle eisen te voldoen.

Asdonkseweg 2D
5735 SP Aarle-Rixtel

Vul onderstaand formulier
in of mail naar info@artsadvies.nl

Telefonisch contact opnemen
bel met 06 - 55 89 89 24 (Jos Arts)

Wij gebruiken deze gegevens enkel om te kunnen reageren op uw contact aanvraag. Meer info vindt u in onze privacy verklaring.